Witamy w PODN i PPP

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą kursów organizowanych przez placówkę PODNiPPP oraz do wymiany doświadczeń z naszymi pracownikami i doradcami metodycznymi.

 
Start
VIII edycja nagrody im. Ireny Sendlerowej

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiły VIII edycję Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Kandydatury  nauczycieli można zgłaszać do 31 lipca 2014 roku.

Nagroda przyznawana jest co roku nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu  tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i  odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz w społeczności lokalnej.

Co roku kapituła wyłania laureata konkursu, który otrzymuje nagrodę wysokości 15 000 zł.  W skład kapituły nagrody wchodzą m.in. Krzysztof Czyżewski – przewodniczący kapituły,  twórca Fundacji ”Pogranicze”; Elżbieta Ficowska – pedagog, działaczka społeczna, jedna  z 2,5 tys. osób uratowanych przez Irenę Sendlerową i była przewodnicząca Stowarzyszenia  Dzieci Holocaustu w Polsce; Alicja Pacewicz – dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej  do spraw programów i wydawnictw; Mirosław Sawicki – były dyrektor Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej, minister edukacji narodowej w rządzie Marka Belki, od 2008 roku członek Rady Edukacji Narodowej.

 


 

Jak ubiegać się o nagrodę?

Kandydat do nagrody powinien być czynnym zawodowo nauczycielem szkoły podstawowej,  gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w Polsce (nie ma znaczenia, czy szkoła jest państwowa,  prywatna czy społeczna). Powinien uczyć w duchu tolerancji, odgrywać aktywną rolę w  szkole lub szerszym środowisku oraz wyrażać to poprzez konkretne projekty i działania. Zgłoszenia do nagrody mogą nadsyłać osoby fizyczne, organizacje i instytucje oraz sami  kandydaci. Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie  www.nagrodasendlerowej.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń do nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata” upływa 31 lipca 2014 r.

Wręczenie nagrody zaplanowane jest na koniec września 2014 roku.

 
Wyniki Konkursu TI 2014

Wyniki Powiatowego Konkursu Technologii Informacyjnej 2014

W kategorii szkół podstawowych:

Miejsce
          Uczeń
       Szkoła
  Nauczyciel
     I Marcin Sagan
SP 1 w Głubczycach
Tomasz Reszke
    II Tomasz Dunikowski
   III Anna Gębuś
PSP w Baborowie
 Ryszard Ratuś

 W kategorii szkół gimnazjalnych:

Miejsce
        Uczeń
         Szkoła
  Nauczyciel
     I Szymon Kabs
 Gimnazjum w Kietrzu
Mirosław Nowak
    II Mariusz Zarzycki
   III Maciej Aftarczuk
Publiczne Gimnazjum
      w Baborowie
Stefania Kulik
Ryszard Ratuś

 

 
Wyniki Konkursu "Na Płaskowyżu Głubczyckim"

Wyniki Powiatowego Konkursu "Na Płaskowyżu Głubczyckim"

Miejsce             Uczeń
                Szkoła

Liczba

punktów

     Nauczyciel
     I Damian Chart
 Zespół Szkół w Lisięcicach     29Małgorzata Górka
 Julia Fuchs
 Łukasz Remień
    IIDominika Twardowska

 Szkoła Podstawowa
w Uciechowicach

    28Andrzej Olczak
 Aleksandra Sęga
 Emilia Zyznawska
    IIIBeata Baran

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Nowej Cerekwi

     27 Krystyna Ormiańska
 Bożena Lechoszest
 Julia Filik
 Damian Mikkler
 
Konkurs Technologii Informacyjnej 2014

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli
szkół podstawowych i gimnazjalnych
do wzięcia udziału
w Powiatowym Konkursie Technologii Informacyjnej

Terminarz:

  • Etap szkolny (opcjonalny) – do 26 maja 2014r.

  • Zgłoszenie do finału Powiatowego Konkursu TI – do  2 czerwca 2014r.

  • Finał Powiatowego Konkursu TI – 9 czerwca 2014r. o godz. 9.00

Konkurs finałowy odbędzie się w siedzibie PODNiPPP lub w wybranej szkole. O czym zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni.

Więcej informacji w regulaminie konkursu .

Zgłoszenia przyjmuje:
Ryszard Ratuś rratus@op.pl  (tel. 609513176)
Sekretariat PODNiPPP w Głubczycach (Tel. 774852522)

 
Wyniki Konkursu " Rusz Głową"

WYNIKI III Powiatowego Konkursu dla Uczniów  Pierwszego Etapu Edukacji
„ Rusz Głową”

z dnia 27.05.2014r.

Lp.

Imię i  Nazwisko

Szkoła

Miejsce

Ilość punktów

Nauczyciel uczący

1.

Paweł Natkański

Zespół Szkół w Lisięcicach

I

104/127

Izabela Łata

2.

Marta Kawalec

Zespół Szkół w Lisięcicach

II

90,5/127

Izabela Łata

3.

 

Tomasz Hołowacz

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głubczycach

III

80/127

Lucyna Kobylańska

 Laureatom GRATULUJEMY!!!

 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w tabliczce mnożenia

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W  MISTRZOSTWACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W TABLICZCE MNOŻENIA

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

WE WŁODZIENINIE

REGULAMIN MISTRZOSTW


CELE:       

  • Popularyzacja zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki.
  • Doskonalenie   tabliczki  mnożenia podczas gier i  zabaw.
  • Wyłonienie – w zakresie tabliczki mnożenia – najlepszych uczniów z klas IV – VI   Powiatu Głubczyckiego ( zespołowo – I miejsce - puchar , indywidualnie - 3 pierwsze miejsca)

ORGANIZATOR:      Szkoła Podstawowa we Włodzieninie 

TERMIN:   10.06.2014

OTWARCIE   MISTRZOSTW     godz. 9:00

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW  12:00-13:00 

4     MIEJSCESzkoła Podstawowa we Włodzieninie – hala sportowa

5     >>ZASADY MISTRZOSTW<<

 
Wyniki Konkursu "Ortografek"

Wyniki  IV Powiatowego Konkursu dla Uczniów Pierwszego Etapu Edukacji „ Ortografek”

z dnia 15.05.2014 r.

Lp.

Imię i Nazwisko

Szkoła

Miejsce

Ilość punktów

Nauczyciel uczący

1.

Grzegorz Dyląg

Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

I

85/94

Krystyna Walaszczyk

2.

Natalia Bondarewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu

I

85/94

Urszula Głogiewicz

3.

Wiktoria Segda

Zespół Gimnazjalno Szkolny

II

84/94

Jadwiga Misiurka

4.

Inga Kaśków

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głubczycach

III

81/94

Beata Liphardt

5.

Kacper Rzeczkowski

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu

III

81/94

Bożena Wilk

 

 
Konkurs "Rusz Głową"

Zapraszamy nauczycieli i uczniów I etapu edukacji Powiatu Głubczyckiego

do udziału w Powiatowym Konkursie "Rusz Głową"

 

 

Data: 27. 05. 2014 r. 

Godz. 10:00

Miejsce:  Szkoła Podstawowa Nr 2 

Zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 23.05.2014r.

Zgłoszenie proszę kierować do sekretariatu PODNiPPP - 774852995 lub 533305417

Regulamin dostępny w zakładce  "Pobierz (regulaminy)"

 
Konferencja w PODNiPPP "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży"

Bezpieczeństwo to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Ważne jest również dla nauczycieli, pracowników szkoły, a także władz oświatowych. Jest to jeden z priorytetów ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej.

W dniu 28 kwietnia 2014r. w sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach, odbyła się konferencja dla nauczycieli pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole”, zorganizowana przez doradców metodycznych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Główne rozważania skupione były na analizie działań jakie może podjąć szkoła dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia jej uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, a przede wszystkim zbudowania klimatu opartego na wzajemnej partnerskiej współpracy i współdziałaniu w środowisku lokalnym.

Część merytoryczną konferencji rozpoczęto pytaniem „jaka szkoła jest bezpieczna?”. W odpowiedzi ustalono, że za bezpieczną szkołę uważa się szkołę przyjazną, w której uczeń traktowany jest podmiotowo, uczniowie i nauczyciele czują się dobrze, osiągają sukcesy a nade wszystko szkoła zapewnia zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe wszystkim tym, którzy w niej się znajdują.

Następnie nauczyciele zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez MEN na rzecz edukacji zdrowotnej w szkołach. Pierwszą część konferencji poprowadził doradca metodyczny PODN w Głubczycach Wojciech Kuziora. Dalsza część konferencji  poświęcona była bezpieczeństwu uczniów w Internecie. W erze informacji i cyfryzacji pojęcie bezpieczeństwa odnosimy do zupełnie nowych obszarów, na które w szkole koniecznie trzeba zwracać baczną uwagę. Dostępność Internetu jest coraz bardziej powszechna, kontakt z Internetem zaczyna się w coraz młodszym wieku co sprawia, że liczba uczniów dotkniętych cyberprzemocą rośnie z roku na rok. Dlatego warto podjąć działania, przy udziale wielu środowisk działających na rzecz bezpieczeństwa, które będą miały na uwadze uświadomienie młodzieży szkolnej zagrożeń płynących z Internetu. Należy to robić po to, aby dzieci i młodzież surfując w sieci czuły się pewnie i z łatwością trafiały na bezpieczne, edukacyjne i dostosowane do ich wieku treści. Niezbędna jest promocja wartości, jakie niesie Internet, szczególnie pokoleniu „cyfrowych obywateli”, ale również bezpiecznego sposobu korzystania z jego zasobów.  Tę część konferencji poprowadził doradca metodyczny PODN w Głubczycach Ryszard Ratuś. Zaproszeni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach mówili o tym, że reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy w szkole pojawią się alkohol, narkotyki bądź inne substancje psychoaktywne (dopalacze), powinno być natychmiastowe i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Bardzo szczegółowo opowiedział o problemie narkotyków w szkołach i pokazał jak rozpoznać daną substancję psychoaktywną sierż. sztab. Łukasz Górski. Na koniec konferencji głos zabrał mł. asp. Roman Borszowski przedstawiając przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności nauczycieli i pracowników szkoły za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Konkluzja jaka się pojawiła na zakończenie konferencji mówiła, że w sprawach bezpieczeństwa równie ważny jak przepisy jest zdrowy rozsądek i umiejętność przewidywania, szczególnie  w szkołach gdzie ilość interakcji społecznych jest tak wielka…

W. Kuziora

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 18 - 34 z 105
© 2015 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Głubczycach :: PODN Głubczyce.