Konferencje dla nauczycieli

Harmonogram konferencji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej.

Przedmiot konferencji Termin Gminy
język polski, historia, WOS 26.04.2017 Branice, Głubczyce
język obcy 25.05.2017 Branice, Głubczyce
matematyka, informatyka, fizyka 16.05.2017 Branice, Głubczyce
wychowanie przedszkolne 16.05.2017 Branice, Głubczyce
edukacja wczesnoszkolna 16.05.2017 Branice, Głubczyce
kształcenie specjalne 18.05.2017 Branice, Głubczyce
wychowanie fizyczne, EDB, doradztwo zawodowe 24.04.2017 Branice, Głubczyce

Dyrektor PODNiPPP zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do udziału w konferencjach związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej szkoły podstawowej.

Miejsce każdego szkolenia podane zostanie w zaproszeniu przesłanym do szkoły.