Konkurs matematyczny

Konkurs matematyczny

Bożena Ustrzycka doradca metodyczny matematyki oraz Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych  do wzięcia udziału w

VII Powiatowym Konkursie Matematycznym.

Cele konkursu:

– doskonalenie umiejętności matematycznych, popularyzowanie matematyki,

– doskonalenie umiejętności korzystania z informacji i ich przetwarzania,

– rozwijanie twórczego myślenia uczniów.

Termin konkursu : 05 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 22

Godzina rozpoczęcia: 900

Proszę nauczycieli, jak co roku, o uzupełnienie dokumentacji konkursowej/ karty uczestników.

Proszę również o potwierdzenie uczestnictwa do 30 marca 2017r. /liczba uczestników/  telefonicznie 77485 2995   godz. 730 – 1500

 karta_uczestnika_konkursu_wz2

Doradca metodyczny

Bożena Ustrzycka