KONTAKT

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
48-100 Głubczyce
ul. Raciborska 17
tel: 77 4852995, 77 4852522,
e-mail: pppglubczyce@op.pl