VII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

VII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
„Św. Jan Paweł II w oczach dziecka”
PATRONAT HONOROWY
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego
Organizatorzy:
1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach
2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno –
Pedagogicznego w Głubczycach
3. Zespół Szkół w Pietrowicach.
Zasady konkursu
1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych klas I – III
2. Prace mogą być wykonane na dowolnego rodzaju papierze o wielkości nie
przekraczającej format A3.
3. Temat pracy „Św. Jan Paweł II w oczach dziecka”.
4. Prace wykonane dowolną techniką płaską (np. farby, rysunek, pastele, kredki).
5. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.
6. Nadesłane prace stanowić będą własność Zespołu Szkół w Pietrowicach i nie zostaną
zwrócone.
7. Prace nie podpisane (szkoła, klasa, imię i nazwisko) nie będą brały udziału
w konkursie.
8. Termin oddania prac 13.10.2017 r. w sekretariacie w ZOKISu lub na adres Zespół
Szkół, Pietrowice 9, 48-100 Głubczyce
9. Wszystkie prace pochodzące z jednej szkoły / placówki oświatowej powinny być
zapakowane w jedną kopertę lub paczkę.
10. Dwanaście najlepszych prac zostanie umieszczone w kalendarzu na rok 2018
Nagrody
1. Nagrody książkowe i dyplomy za miejsca I – III,
2. Wręczenie nagród 20.10.2017 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach godz. 10:00.