VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY o św. Janie Pawle II

VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY o św. Janie Pawle II
PATRONAT HONOROWY
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego
I. Cel konkursu.
1. Poznanie życia św. Jana Pawła II.
2. Inspirowanie uczniów do podejmowania postaw wielkiego autorytetu, jakim
jest św. Jan Paweł II.
II. Organizatorzy.
1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach
2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno –
Pedagogicznego w Głubczycach
3. Zespół Szkół w Pietrowicach.
III. Miejsce i termin.
1. Zespół Szkół w Pietrowicach.
2. 16 październik 2017 rok, godz. 1000
.
IV. Uczestnictwo.
1. W konkursie biorą udział uczniowie Szkół Podstawowych klas. IV – VII
i Szkół Gimnazjalnych klas II – III, którzy zostaną zgłoszeni do 13.10.2017 r.
nr tel. 77 485 76 12.
2. Szkołę reprezentują zespoły dwu osobowe (maksymalnie 6 par).
V. Przebieg konkursu.
1. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.
2. Skala trudności pytań od 1 pkt do 3 pkt.
3. Tematyka konkursu obejmować będą szczegółowe wiadomości z życia
św. Jana Pawła II.
4. Literatura dowolna:
 Jan Paweł II. Droga do Watykanu. Pielgrzymki. Kanonizacja aut.
Krzysztof Żywczak
 Św. Jan Paweł II. Otoczył nas troską. 10 lat po odejściu. Opracowanie
zbiorowe
VI. Nagrody.
 nagrody książkowe za miejsca I – III,
 dyplomy za miejsca I – III,
 wręczenie nagród 20.10.2017 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach godz. 10:00